Print Friendly, PDF & Email

Samen met de patiënt bespreken we welke keuzes er zijn in de behandeling. Steeds vaker zijn ook de naasten bij dergelijke gesprekken betrokken.

Het FACT-team Almere heeft al enkele jaren ervaring met deze werkwijze. Ruud Smit, teamleider : ‘Het  belang van samen keuzes maken over de behandeling – ook wel shared decision making genoemd – wordt steeds duidelijker. Eerst vragen we de cliënt en zijn naasten wat zij nodig hebben om tot goede keuzes te kunnen komen. We vragen ze goed na te denken over wat zij met de behandeling zouden willen bereiken. Vervolgens bespreken we welke mogelijkheden er zijn.

Twee keer per jaar vinden behandelplanbesprekingen plaats waarbij de cliënt en zijn naasten aanwezig zijn. Bij nieuwe cliënten vindt zo’n gesprek na acht weken plaats. De cliënt en zijn naasten bereiden net als de teamleden dit gesprek voor. De cliënt overlegt ook nog van te voren met zijn eigen behandelaar. Bij het gesprek zelf zijn de regiebehandelaar en een of twee andere behandelteamleden aanwezig. Niet meer dan 3 in totaal, want ook al zijn het bekenden, dat kan toch als intimiderend worden ervaren.’

Wat zijn de effecten van deze werkvorm op de relatie met de cliënt en met de naasten? Ruud: ‘Overwegend gaat het verassend goed. Cliënten worden zich bewuster van het belang van hun behandeling en van bijvoorbeeld het slikken van medicatie. Ze voelen zich meer betrokken, autonomer, gehoord en gezien. Dit geldt ook voor de naasten, ook zij voelen zich meer betrokken. En misschien wel het mooiste effect: de verbinding met hun familielid voelt hechter.’

‘Doordat cliënten en hun naasten meer zeggenschap krijgen over de behandeling, zien we deze cliënten met hun omgeving meer veerkracht ontwikkelen. Dat is beslist winst!’