Print Friendly, PDF & Email

Je gezondheid en welzijn worden voor een belangrijk deel bepaald door je leefstijl. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een ernstige aandoening. Een paar jaar geleden startte in GGz Centraal een project met verschillende initiatieven ter bevordering van de leefstijl van mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn.

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen lopen een hoger risico op onder andere overgewicht, diabetes, hart,-en vaatziekten, kanker, soa’s en gebitsontstekingen. Deze leefstijlgerelateerde aandoeningen komen in de ggz vele malen vaker voor dan bij de algemene bevolking. Het verbeteren van leefstijl is niet alleen van belang bij het voorkomen van lichamelijke ziekten, er valt meer winst te behalen. Zo wijst steeds meer onderzoek uit wat bewegen doet met de cognities en preventie van psychische stoornissen.

risico’s

Eén van de initiatieven van het project was het aanstellen van vier leefstijlcoaches. Daarnaast werd de ‘somatische mini-screen’ geïmplementeerd. Alle cliënten met ernstige aandoeningen worden nu gescreend op somatische risico’s en complicaties ten gevolge van het gebruik van psychofarmaca. Blijken er risico’s te zijn, dan krijgen deze cliënten een verwijzing naar een polikliniek bijwerkingen en/of een  leefstijlcoach. Inmiddels zijn in al onze regio’s speciaal opgeleide leefstijlcoaches actief.

leefstijlafdeling

Op de locatie Zon & Schild is een leefstijlafdeling opgericht. Het is een groot succes. Alle betrokkenen – cliënten, behandelaren, verpleegkundigen en naasten – hebben één gezamenlijk doel voor ogen: het vergroten van het welzijn en de autonomie van de mensen die hier in behandeling zijn. Vanuit dat perspectief werkt iedereen aan het weekprogramma gevuld met gezondheidsbevorderende activiteiten.

Voor cliënten die de leefstijlafdeling hebben verlaten en weer zelfstandig(er) wonen blijkt het lastig om de gezonde leefstijl vol te houden. Ter ondersteuning van deze mensen is een vervolgproject gestart waarin er gewerkt wordt aan een interventie die ook geschikt is voor de extramurale zorg met daarbij extra aandacht voor de overgang van intramurale- naar extramurale zorg.

voor meer informatie
kijk op de website van GGz Centraal