Print Friendly, PDF & Email

Werk geeft zingeving, hoop en perspectief. En dat kan leiden tot herstel. Maar voor mensen met ernstige psychiatrische problemen is het geen sinecure om aan het werk te komen. Voor deze mensen blijkt de nieuwe methodiek IPS succesvol te zijn.

IPS staat voor ‘Individuele Plaatsing en Steun’. De methodiek is overgewaaid uit Amerika en in Nederland geïntroduceerd door het kenniscentrum Phrenos. Dit kenniscentrum beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychiatrische  aandoeningen te bevorderen. In dit kader verzorgt Phrenos ook de opleiding in de methode IPS die in de praktijk een belangrijke versneller blijkt te zijn op de weg naar regulier werk.

IPS-cursisten Amersfoort

IPS-cursisten Amersfoort

Vroeger werd gedacht dat het voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen onmogelijk was om een betaalde baan te krijgen en te behouden. Van dat beeld moeten we af. Mensen blijken altijd over voldoende competenties te beschikken; op basis van een plan kijk je samen wat haalbaar en realiseerbaar is.

kenmerken IPS

  • regulier betaald werk in vizier houden
  • begeleiding bieden aan wie wil (niemand uitsluiten)
  • snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)
  • arbeidsbegeleiding integreren met ggz-hulp
  • voorkeuren cliënt voorop stellen
  • persoonlijk ondersteunen zo lang als nodig
  • begeleiden bij uitkeringskwesties
IPS-cursisten Ermelo

IPS-cursisten Ermelo