Print Friendly, PDF & Email

Een broos evenwicht kwam tot stand in het kader van het project ‘resultaten vertellen’. Onder deze noemer ontwikkelen wij een netwerk waarin collega’s en cliënten ervaringen en resultaten met elkaar delen zodat we onze zorg verder kunnen verbeteren. Daarnaast willen we ook aan anderen – buiten onze organisatie – laten zien waar we aan werken, wat we bereiken en waar we trots op zijn.

meer weten?

Kijk voor meer verhalen op onze website.
Of neem contact op met de projectleiders van ‘resultaten vertellen’
Mariëtte Robbe of Jan Laterveer via resultatenvertellen@ggzcentraal.nl