Print Friendly, PDF & Email

een broos evenwicht 

Hoe houd je je staande als je een ernstige psychiatrische aandoeningen (afgekort EPA) hebt? Aan het woord:  Natasha Rotensen.

herstel als missie

Twee bevlogen ervaringsdeskundigen over herstel en herstelondersteuning.

wat is nodig en gewenst?

Wat is FACT en hoe is deze FACT-zorg georganiseerd?

meer verbinding met naasten

Samen met de patiënt bespreken we welke keuzes er zijn in de behandeling. Steeds vaker zijn ook de naasten daarbij betrokken.

IPS werkt!

Voor mensen met ernstige psychiatrische problemen blijkt IPS een succesvolle methodiek bij het vinden van werk. 

wat als er een crisis dreigt?

Dan kan Intensive Home Treatment (IHT) worden ingezet.

mag het een onsje minder?

Over een project ter bevordering van de leefstijl van mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn.

de kracht van EPA-taskforces

Veranderingen in de zorg vragen om meer en betere afstemming tussen zorgaanbieders. Daarom zijn de EPA-taskforces in het leven geroepen.

over deze publicatie

Waarom en door wie werd deze publicatie gemaakt?