Print Friendly, PDF & Email

onze koers in 2019

Wat zijn onze voornemens en plannen?

in onze regio’s

Waar maken de regio’s zich de komende jaren hard voor?

de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van GGz Centraal en dient als spreekbuis naar de raad van bestuur.

de naasten

Het is vaak heel waardevol als naasten bij de behandeling zijn betrokken. Hoe zetten wij ons daarvoor in?

aanpak wachttijden

Wij gaan voor een goede toegankelijkheid van onze zorg.

implementatie e-health

E-health integreren in alle behandelprogramma’s, dát is onze ambitie .

acute zorg in de keten

Continue aandacht voor de kwaliteit van de zorg is een speerpunt. De meningen van onze cliënten spelen hierbij een belangrijke rol.

kwaliteit van zorg

Continue aandacht voor de kwaliteit van de zorg is een speerpunt. De meningen van onze cliënten spelen hierbij een belangrijke rol.