Print Friendly, PDF & Email

GGz Centraal

Van ziekte, zorg en afhankelijkheid naar gezondheid, preventie en eigen kracht.

GGz Centraal in beweging

Externe ontwikkelingen.

Ambities en doelen

een organisatie met een herkenbaar profiel

Strategie

Doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering.

De cliëntenraad

Het werk in en voor de cliëntenraad.

Van droom naar daad

Innovatie in GGz Centraal

Onderzoek in GGz Centraal

Het wetenschappelijk onderzoek in GGz Centraal is praktijkgericht en bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van onze cliënten.

GGz Centraal in de regio’s

– Eemland

Wat zijn de specifieke uitdagingen in de regio Eemland en hoe worden deze aangepakt? Aan het woord is de directie van de zorgeenheid voor volwassenen en ouderen in deze regio: Alie van den Berg en Leen Kievit.

– Veluwe & Veluwe Vallei

Ze zijn trots op behaalde resultaten maar zien ook dat er nog veel moet gebeuren. Anne-Marie Schram en Martin Bijker, directeuren in de regio Veluwe & Veluwe Vallei, leggen de lat hoog.

– Flevoland

Geen cliënt mag tussen wal en schip vallen. Daarom staat het versterken van de samenwerking met andere zorgaanbieders hoog op de agenda in Flevoland. Ook het verder vormgeven van de ziekenhuispsychiatrie is een speerpunt. Directeuren Henk Schouten en Jan Vink over hun ambities voor deze regio.

– Gooi & Vechtstreek

Aansluitend – en misschien zelfs vooroplopend? – bij de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg wordt in de regio Gooi & Vechtstreek specialistische behandeling geboden aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Zoveel mogelijk buiten de deuren van onze kliniek, dicht bij de leefomgeving van de cliënt. Erica Harteveld en Klaas Meijering, directie regio Gooi & Vechtstreek, over concurrentie en samenwerking, maar ook over hun zorgen en trots.