Print Friendly, PDF & Email

We zijn er voor mensen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Ambulant als het kan, maar ook – als dat door crisis of ernstige problematiek noodzakelijk is – 24 uur per dag. Dat is onze missie. Het gaat hierbij niet alleen om behandelen, maar ook om het ondersteunen van herstel. Ons uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie hebben over hun behandeling en herstelproces.
We werken daarom sámen: met  de cliënten, hun naasten en andere partijen die een rol spelen in hun leven.
Daarnaast doen we er alles aan om vooroordelen over de psychiatrie te bestrijden. Daar zetten we ons voor in!
Hoe we dit in 2016 deden – en meer – kunt u  lezen in dit jaaroverzicht.

resultaten vertellen

méér laten zien, aan elkaar en aan de buitenwereld

medezeggenschap cliënten

waar de Centrale Cliëntenraad zich voor inzette in 2016

kwaliteit en veiligheid

het oordeel van de client is van het grootste belang

innovatie

welke vernieuwende ideeën kregen vorm in 2016?

wetenschappelijk onderzoek

onderzoek en publicaties

opleidingen

traditie én speerpunt

huisvesting en vastgoed

bundelen van functies en vrijspelen van vastgoed

cijfers

een overzicht