Print Friendly, PDF & Email

Het kan gebeuren, zeker bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: spanningen lopen op en in het ergste geval draait het uit op een crisis. Dan kan Intensive Home Treatment (IHT) worden ingezet.

IHT is intensieve ambulante zorg thuis, voor een korte periode, in plaats van een opname. Het wordt opnamevoorkomend of -verkortend ingezet. Maximaal zes weken, maar met de mogelijkheid van uitbreiding tot twaalf weken. Het IHT-team bestaat uit onder andere een psychiater, arts-assistenten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist. Cliënten worden thuis bezocht: minimaal drie keer per week, maximaal meerdere keren per dag, ook in het weekend. De frequentie van de huisbezoeken en het doel ervan worden besproken in een zorgafstemmingsgesprek. Zo’n gesprek vindt plaats tussen de patiënt, zijn naasten en de behandelaar.

Als er opschaling van zorg wordt gevraagd vanuit bijvoorbeeld een FACT-team dan blijft de reguliere behandeling leidend. IHT wordt ingezet als tijdelijke onderbreking of start van ambulante behandeling om de (dreigende) crisis te bestrijden. Deze crisisbehandeling wordt zo kort mogelijk ingezet waarna de patiënt weer volledig elders kan worden behandeld.

een blik in hun leven

Anja van de Poll, secretaresse van de raad van bestuur, liep een dag mee met een collega van het IHT-team in Flevoland. Anja: ‘Ik was nieuwsgierig hoe dit team cliënten behandelt die misschien wel opgenomen hadden moeten worden. Om negen uur startte mijn meeloopdag met het bijwonen van het overdrachtsoverleg. Tijdens dit overleg informeert de crisisdienst het team over de cliënten die na kantoortijd een beroep op de ggz deden, al dan niet verwezen door hun huisarts of een andere hulpdienst. Vervolgens ging ik met twee verpleegkundigen mee op huisbezoek bij een paar cliënten. Uiteraard was van tevoren aan hen gevraagd of ze bezwaar hadden tegen een extra bezoeker. Ik vond het bijzonder dat ze me in hun huis wilden ontvangen, door hun gastvrijheid boden zij mij een blik in hun leven en de zorg die GGz Centraal hen biedt. Ze schonken ze me naast een traan ook een glimlach. Zelfs een enorme schaterlach toen ik tegenover een Ghanese mevrouw beweerde dat ik de oplospindasoep uit ons restaurant lekker vind. Zoals zij echte Ghanese pindasoep maakt, maakt niemand ze. Wat daar allemaal in gaat!’

voor meer informatie
kijk op de website van GGz Centraal